Nghị định 222/2013/ND_CP quy định các giao dịch thanh toán bằng ngân hàng
Thông tin thuế - Thông tin thuế
AddThis Social Bookmark Button
Theo Nghị định 222/2013/ND_CP ra ngày 31/12/2013 Bắt đầu từ 1/3/2014 tất cả giao dịch tài chính sau của Doanh nghiệp phải thanh toán bằng chuyển khoản:
1- Góp vốn và mua bán chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp
2- Các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.
 
Nghị định 222/2013/ND_CP quy định các giao dịch thanh toán bằng ngân hàng
Thông tin thuế - Thông tin thuế
AddThis Social Bookmark Button
Theo Nghị định 222/2013/ND_CP ra ngày 31/12/2013 Bắt đầu từ 1/3/2014 tất cả giao dịch tài chính sau của Doanh nghiệp phải thanh toán bằng chuyển khoản:
1- Góp vốn và mua bán chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp
2- Các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.
 
Developed by JoomVision.com

Tư vấn: 0972 339 716


Thuế doanh nghiệp

Stop
Play
Hiện có 57 khách Trực tuyến
Text link: Download phần mềm kế toán MetaData Accounting |
chung cư vov mễ trì