Một số chú ý khi làm Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2011 trên phần mềm 3.1.1 PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 21 Tháng 2 2012 02:06
AddThis Social Bookmark Button

Một số chú ý khi làm Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2011 trên phần mềm 3.1.1
- Tờ khai 05/KK-TNCN
Mẫu 05ABK-TNCN:
Cột 12: TNCT làm căn cứ tính giảm thuế là Thu nhập mà người lao động làm việc tại Khu kinh tế, kể cả những người lao động làm việc cho các tổ chức, cá nhân đóng ngoài Khu kinh tế, nhưng được cử đến làm việc tại Khu kinh tế, cá nhân và nhóm cá nhân có kinh doanh và thu nhập tại Khu kinh tế đều được hưởng chính sách giảm thuế. Theo đó khoản thu nhập này là khoản thu nhập được giảm 50% số thuế phải nộp trong năm.

Đó là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 176/2009/TT-BTC về việc giảm thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế vừa được Bộ tài chính ban hành.

Cá nhân kê khai số thuế Thu nhập cá nhân sau khi đã trừ số thuế được miễn vào chỉ tiêu số [32] (Số thuế phát sinh trong kỳ) của Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Số thuế được miễn giảm theo văn bản 10790/BTC-CST của Bộ Tài Chính và theo Văn bản số 230/TCN-TNCN về việc Hướng dẫn quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2011 được xác định như sau:
1. Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh
 
Số thuế phải nộp = Thu nhập tính thuế bình quân tháng x Thuế suất theo biểu thuế luỹ tiến từng phần tháng x 12 tháng
 
2. Đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế Thu nhập cá nhân ở bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần (nhỏ hơn hoặc bằng 5 triệu đồng/tháng) thì được miễn thuế 5 tháng cuối năm 2011.
 
Số thuế được miễn = Thuế phải nộp năm 2011 x 5 tháng/ 12 tháng.
  
Cá nhân kê khai số thuế Thu nhập cá nhân sau khi đã trừ số thuế được miễn vào chỉ tiêu số [32] (Số thuế phát sinh trong kỳ) của Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Ví dụ 3: Ông A có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công năm 2011 là 197,2 triệu đồng.
Năm 2011 ông A có các khoản giảm trừ như sau:
- Giảm trừ cho bản thân 48 triệu đồng (4 triệu đồng x 12 tháng)
- Giảm trừ cho một người phụ thuộc 19,2 triệu đồng (1,6 triệu đồng x 12 tháng)
- Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế 10 triệu đồng.
Thu nhập tính thuế của ông A trong năm 2011 là: 197,2 triệu đồng – ( 48 triệu đồng + 19,2 triệu đồng + 10 triệu đồng ) = 120 triệu đồng.
Thu nhập tính thuế bình quân tháng = 120 triệu đồng : 12 tháng = 10 triệu đồng/tháng
Thuế bình quân 1 tháng phải nộp = (5 triệu đồng x 5%) + (5 triệu đồng x 10%) = 0,75 triệu đồng
Thuế cả năm = 0,75 triệu đồng x 12 tháng = 9 triệu đồng
Ví dụ 4: Thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công của ông B trong năm 2011 là 36 triệu đồng.
- Thu nhập tính thuế bình quân tháng của ông B là: 36 triệu đồng : 12 tháng = 3 triệu đồng.
- Số thuế TNCN phải nộp = (3 triệu đồng x 5%) x 12 tháng = 1,8 triệu đồng
 
- Thuế TNCN được miễn = 1,8 triệu đồng x 5 tháng = 0,75 triệu đồng
  12 tháng    
 
- Thuế TNCN phải nộp sau khi miễn giảm = 1,8 triệu đồng - 0,75 triệu đồng = 1,05 triệu đồng.
Như vậy: Đối với cá nhân có Thu nhập dưới 9 triệu không người phụ thuộc tương đương Thu nhập tính thuế bình quân dưới 5 triệu đồng thì được áp dụng miễn giảm thuế trong 5 tháng theo Văn bản 10790/BTC-CST của Bộ Tài Chính.Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Test thu
Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 12 Tháng 7 2012 04:45 )
 

Tư vấn: 0972 339 716


Thuế doanh nghiệp

Stop
Play
Hiện có 45 khách Trực tuyến
Text link: Download phần mềm kế toán MetaData Accounting |
chung cư vov mễ trì