Biểu tính thuế TNCN áp dụng hiện hành PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 16 Tháng 3 2012 04:37
AddThis Social Bookmark Button

Biểu thuế tncn bao gồm biểu thuế tncn lũy tiến từng phần và biểu thuể tncn toàn phần.

Biểu thuế tncn lũy tiền từng phần áp dụng đối với thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công.

 

Biểu thuế tncn toàn phần áp dụng đối với thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng, tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại, nhận thừa kế, quà tặng.

Biểu thuế tncn luỹ tiến từng phần được quy định như sau:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32                20

 

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

 

Biểu thuế tncn toàn phần được quy định như sau:

Thu nhập tính thuế

Thuế suất (%)

a) Thu nhập từ đầu tư vốn

5

b) Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

5

c) Thu nhập từ trúng thưởng

10

d) Thu nhập từ thừa kế, quà tặng

10

đ) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật thuế thu nhập cá nhân.

20

 

0,1

e) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật thuế thu nhập cá nhân.

25

 

2

 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Test thu
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 16 Tháng 4 2012 08:46 )
 

Tư vấn: 0972 339 716


Thuế doanh nghiệp

Stop
Play
Hiện có 38 khách Trực tuyến
Text link: Download phần mềm kế toán MetaData Accounting |
chung cư vov mễ trì