Thu nhập chịu thuế làm căn cứ xét giảm thuế thu nhập cá nhận được hướng dẫn như thế nào? PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 31 Tháng 10 2011 08:05
AddThis Social Bookmark Button
Theo quy định tại điều 2 Thông tư số 176/2009/TT-BTC của Bộ Tài Chính thu nhập chịu thuế làm căn cứ xét giảm thuế:
Thu nhập làm căn cứ tính số thuế thu nhập cá nhân được giảm theo quy định tại Thông tư này gồm:
- Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được do làm việc tại khu kinh tế do các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có cơ sở kinh doanh trong khu kinh tế chi trả hoặc tổ chức, cá nhân đóng ngoài khu kinh tế chi trả do được cử đến làm việc tại khu kinh tế để thực hiện các hợp đồng kinh tế ký kết với Ban quản lý khu kinh tế hoặc với các tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh trong khu kinh tế;

- Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu kinh tế của cá nhân, nhóm cá nhân được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại khu kinh tế;

Từ ngày 01/01/2009, các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công thu nhập của cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh trong khu kinh tế, được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính; Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Bộ Tài chính có quy định khác về phương pháp xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì thực hiện theo quy định đó.

Test thu
Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 12 Tháng 7 2012 04:49 )
 

Tư vấn: 0972 339 716


Thuế doanh nghiệp

Stop
Play
Hiện có 76 khách Trực tuyến
Text link: Download phần mềm kế toán MetaData Accounting |
chung cư vov mễ trì