Nhận làm Sổ sách, Báo cáo thuế
AddThis Social Bookmark Button

Nhận làm Sổ sách, Báo cáo thuế
Chức năng của Kế toán là Quản trị tài chính và Tư vấn cho Ban lãnh đạo Công ty về lĩnh vực tài chính, tham mưa hoạt động kinh doanh phù hợp, kịp thời.2012-03-09
Nhiệm vụ của Kế toán:
- Thực hiện toàn bộ công việc kế toán của công ty như: Kế toán tiền mặt, kế toán TSCĐ, kế toán chi phí, kế toán giá thành, kế toán tiền lương và các

khoản trích theo lương, v.v........
- Quản lý hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty
- Làm việc với cơ quan thuế, BHXH vv…. đối với các vấn đề liên quan đến công việc kế toán – tài chính của công ty.
- Đảm bảo an toàn Tài sản của công ty về mặt giá trị
- Tính toán, cân đối tài chính cho công ty nhằm đảm an toàn về mặt tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Kết hợp với phòng quản trị thực hiện công tác kiểm kê tài sản trong toàn công ty
Vì vậy, kế toán đóng vai trò quan trọng và là sợi dây vô hình duy trì sự hoạt động ổn định, bền vững của Công ty. Hoạt động về Tài chính - kế toán luôn được các nhà lãnh đạo quan tâm và đề cao. Công ty chúng tôi mong muốn mang đến cho doanh nghiệp Hệ thống kế toán bền vững ngay từ những ngày khởi đầu của Doanh nghiệp. Chúng tôi luôn hỗ trợ mọi dịch vụ, cộng tác với doanh nghiệp ổn định và lâu dài với uy tín và trách nhiệm nghề nghiệp cao. Góp phần là bộ phận đồng hành cùng Doanh nghiệp trong những ngày đầu còn sơ khai, khó khăn về tài chính cũng như nghiệp vụ. Hãy liên hệ với chúng tôi khi quý vị cần được cung cấp Dịch vụ Kế toán trọng gói.
Các công việc thực hiện:
1. Thực hiện kê khai, đăng ký thuế ban đầu.
2. Thiết lập và xây dựng hệ thống sổ sách kế toán ban đầu.
3. Làm các thủ tục đóng thuế môn bài, đăng ký mua/In hóa đơn lần đầu.
4. Đứng tên nhân viên làm kế toán, kế toán trưởng cho doanh nghiệp.
5. Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật.
6. Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán.
7. Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định.
8. Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm theo quy định.
9. Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế hàng năm.
10. Lập và in các lọai sổ sách kế toán theo quy định.
11. Thực hiện việc giao nhận chứng từ và sổ sách kế toán với cơ quan thuế và quý công ty;
12. Tư vấn kế toán, thuế, lao động và hóa đơn chứng từ cho quý doanh nghiệp.
13. Làm việc và giải trình với cơ quan thuế thay cho doanh nghiệp trong phạm vi công việc đã thực hiện.
14. Thông báo cho quý doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyên mục: dịch vụ báo cáo thuế  | nhận làm sổ sách kế toán . Hotline: 09666 80 900
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Test thu
 

Tư vấn: 0972 339 716


Thuế doanh nghiệp

Stop
Play
Hiện có 60 khách Trực tuyến
Text link: Download phần mềm kế toán MetaData Accounting |
chung cư vov mễ trì