Thông báo nâng cấp phần mềm HTKK 3.0.2
AddThis Social Bookmark Button

Phần mềm HTKK 3.0.2 đáp ứng yêu cầu theo TT28, báo cáo hóa đơn và nghiệp vụ khai thuế Thu nhập cá nhân
Theo Thông báo của Tổng cục thuế: Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả hỗ trợ tổ chức, cá nhân kê khai thuế theo đúng quy định, Tổng cục Thuế đã nâng cấp phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai mã vạch 2 chiều phiên bản 3.0.2 đáp ứng bổ sung một số yêu cầu về nghiệp vụ và kỹ

thuật. Hiện nay, Tổng cục đã chính thức thông báo phát hành ứng dụng HTKK phiên bản 3.0.2 với các nội dung cụ thể như sau:
-       Phân loại tính chất hoá đơn trong Báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn (BC21/AC): Nâng cấp bổ sung yêu cầu nghiệp vụ bắt buộc người sử dụng ứng dụng phải kê khai thông tin phân loại hoá đơn vào trường “Ghi chú” trên báo cáo bao gồm các giá trị như sau nhằm làm cho dữ liệu quản lý hoá đơn chính xác:
+        Mất, cháy, hỏng hoá đơn đầu vào
+        Mất, cháy, hỏng hoá đơn chưa BC sử dụng
+        Mất, cháy, hỏng hoá đơn đã BC sử dụng
-       Cải thiện tốc độ Ghi/In/Kết xuất báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn (BC26/AC) với NNT có số lượng hoá đơn lớn
-       Bổ sung một số yêu cầu hỗ trợ NNT kiểm tra tính chính xác của dữ liệu khi kê khai:
+        Báo cáo hoá đơn: Hỗ trợ kiểm tra định dạng 3 ký tự cuối của mẫu số hoá đơn: bắt buộc là định dạng số trong khoảng từ 001 đến 999.
+        Tờ khai 01A/TNDN: Hỗ trợ định dạng chỉ tiêu Thuế TNDN phải nộp trong kỳ [32] không cho phép nhập số âm (trường hợp này chỉ xảy ra khi NNT vô tình nhập số âm).
* Bắt đầu từ tháng 11/2011, khi kê khai báo cáo hoá đơn có áp dụng công nghệ mã vạch 2 chiều, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu báo cáo hoá đơn tại phiên bản 3.0.2 thay cho các phiên bản trước đây.
* ** Lưu ý khi cài đặt: Người sử dụng chỉ cần gỡ bỏ ứng dụng HTKK phiên bản 3.0.1 đã có trên máy tính trước khi thực hiện cài đặt ứng dụng HTKK 3.0.2 (không cần gỡ bỏ ứng dụng HTKK 2.5.5 nếu trên máy tính trước đây đã cài đặt đồng thời 2 phiên bản 3.0.1 phục vụ kê khai tờ khai thuế theo mẫu của Thông tư 28 và phiên bản  2.5.5 phục vụ tra cứu tờ khai thuế theo mẫu ban hành trước Thông tư 28)

 

Download tại đây!

Test thu
 

Tư vấn: 0972 339 716


Thuế doanh nghiệp

Stop
Play
Hiện có 28 khách Trực tuyến
Text link: Download phần mềm kế toán MetaData Accounting |
chung cư vov mễ trì