Thủ tục kê khai và nộp thuế Thuê Nhà
AddThis Social Bookmark Button

Thủ tục kê khai và nộp thuế Thuê Nhà
I/ Hồ sơ kê khai gồm có:
- Hợp đồng thuê nhà
- Giấy chứng minh thư ND phô tô công chứng của chủ nhà
- Giấy giới thiệu của công ty cho bạn
Và chủ nhà phải khai & ký, ghi rõ họ tên trong tất cả các loại giấy tờ sau:

1. Tờ khai đăng ký thuế TNCN (Mẫu số 01/ĐK-TNCN)
2. Tờ khai đăng ký thuế (Mẫu 03-ĐK-TCT)
3. Giảm Trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (Mẫu số 09C/PL-TNCN): chú ý là trường hợp doanh nghiệp nộp thuế thay cho chủ nhà, nên ko ghi người phu thuộc nha.
4. Phiếu đề nghị cấp hóa đơn lẻ
5. Tờ khai thuế môn bài: Số thuế phải nộp là 1.000.000 đ/năm
6. Tờ khai thuế GTGT (mẫu số 05/GTGT)
Lưu ý: Bộ hồ sơ này được bán tại cơ sở tính thuế của các Chi cục thuế Phường, Quận ... liên quan.

Download biểu tính thuế áp dụng Tại Đây
Trường hợp Bêm chủ nhà chịu tất cả các khoản tiền thuế:
Các loại thuế Phải nộp:
- Thuế GTGT = (Số tiền thuê nhà Theo Hợp đồng x Mức % Thu nhập chịu thuế) x 10%
Trong đó: Mức % Thu nhập chịu thuế được áp dụng theo biểu tính thuế của từng Vùng
- Thuế TNCN tạm nộp = (Số tiền thuê nhà Theo Hợp đồng x Mức % Thu nhập chịu thuế - Giảm trừ gia cảnh) x Thuế suất TNCN hiện hành.
- Thuế Môn Bài = 1.000.000đ/ năm
Ví dụ: Ngày 12/08/2011, Một Công ty A đi thuê nhà làm Văn phòng và làm Hợp đồng với giá đi thuê là 50 triệu đồng/tháng; Tiền thuế thuê nhà do bên Cho thuê chịu. Hỏi tổng số thuế phải kê khai và nộp là Bao nhiêu?
Biết rằng Bên cho thuê nhà không có người phụ thuộc; Nhà cho thuê thuộc Phường Ô Chợ dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
Trả Lời:
Bên cho Thuê nhà cùng bên đi thuê (Công ty A) phối hợp cùng nhà đến chi cục Thuế Phường để làm kê khai và tính thuế Thuê nhà như Sau:
- Kê khai vào bộ hồ sơ nộp thuế gồm
1/ Thuế Môn Bài: 500.000 đồng
2/ Thuế GTGT = 50.000.000 x 40% x 10% = 2.000.000 đồng/tháng
3/ Thuế TNCN
Thu nhập chịu thuế= 50.000.000 x 37% - 4.000.000 = 14.500.000 đồng/tháng
Trong đó: 4.000.000 là tiền giảm trừ cho bản thân
=> Thuế TNCN = 5.000.000*5% + (14.500.000-5.000.000)*10% = 1.200.000 đồng/ tháng
Vậy Tổng số tiền thuế Phải nộp là (1+2+3) = 3.700.000 đồng
Lưu ý: Thuế Môn bài chỉ phải nộp 1 lần/năm; Các loại thuế khác tính và nộp theo tháng ghi trên Hợp đồng thuê nhà.


Trường hợp công ty bạn nộp thay cho chủ nhà và chịu tất cả các khoản tiền thuế:
- Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT = (Số tiền thuê 1 tháng x số tháng)/ 0.9415
- Tỷ lệ GTGT trên doanh thu = 40%
- Giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ = tổng doanh thu x tỷ lệ GTGT trê doanh thu
- Thuế GTGT phải nộp = GTGT phát sinh trong kỳ x 10%
7. Tờ khai tạm nộp thuế TNCN (Mẫu số 08/KK-TNCN)
- Tổng doanh thu phát sinh trong kỳ = Tổng doanh thu tính ở Mục 6
- Thu nhập chịu thuế = tổng doanh thu x 37%
- Các khoản giảm trừ = 0
- Thu nhập tính thuế = thu nhập chịu thuế - giảm trừ
- Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x thuế suất (như bên mình 6tr/tháng thì thuế suất = 5%)
(Lưu ý: Không cần giấy ủy quyền có công chứng của chủ nhà)
Thời hạn Kê Khai và nộp thuế Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Test thu
 

Tư vấn: 0972 339 716


Thuế doanh nghiệp

Stop
Play
Hiện có 68 khách Trực tuyến
Text link: Download phần mềm kế toán MetaData Accounting |
chung cư vov mễ trì