Gia hạn nộp thuế TNDN theo Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg
AddThis Social Bookmark Button

Gia hạn nộp thuế TNDN theo Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg
Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/04/2011 trong đó đã quy định rõ đối tượng và thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của từng quý. Cụ thể: Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý I năm 2011 không quá ngày

30/4/2012, quý II không quá ngày 30/7/2012, quý III không quá ngày 30/10/2012, quý IV không quá ngày 31/3/2013.
Tuy nhiên, để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các DN nhỏ và vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2012; ngày 19/01/2012, Thủ tướng đã ra Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg đồng ý gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I và quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. Như vậy, các doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế theo các Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/04/2011Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11/10/2011 của Thủ tướng Chính Phủ nay tiếp tục được gia hạn nộp thuế TNDN thêm 03 tháng. Việc gia hạn nộp thuế TNDN này là thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các Doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính Phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Thời gian gia hạn cụ thể như sau: Đối với thuế TNDN tạm nộp của quý I/2011 được gia hạn chậm nhất đến ngày 30/07/2012; số thuế TNDN tính tạm nộp của quý II/2011 được gia hạn chậm nhất đến ngày 30/10/2012. Trường hợp ngày nộp thuế là các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì thời hạn gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được tính vào ngày làm việc tiếp theo. Các quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/03/2012.

Tải văn bản tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Test thu
 

Tư vấn: 0972 339 716


Thuế doanh nghiệp

Stop
Play
Hiện có 107 khách Trực tuyến
Text link: Download phần mềm kế toán MetaData Accounting |
chung cư vov mễ trì